か Ka

飼い犬に手を噛まれる Kaiinu ni te wo kamareru.
貝殻で海を量る Kaigara de umi wo hakaru.
会稽の恥 Kaikei no haji.
骸骨を乞う Gaikotsu wo kou.
解語の花 Kaigo no hana.
改竄 Kaizan.
鎧袖一触 Gaishuu-1shoku.
外柔内剛 Gaijuu-naigou.
下位上達 Kai-joutatsu.
蓋世の雄 Gaisei no yuu.
海賊が山賊の罪を上げる Kaizoku ga sanzoku no tsumi wo ageru.
咳唾珠を成す Gaida tama wo nasu.
書いた物が物を言う Kaita-mono ga mono wo yuu.
快刀乱麻を断つ Kaitou-ranma wo tatsu.
櫂は三年、櫓は三月 Kai wa 3nen, ro wa mi(3)tsuki.
隗より始めよ Kai yori hajime yo.
怪力乱神を語らず Kairyuku-ranshin wo katarazu.
偕老同穴 Kairou-douketsu.
回禄の災い Kairoku no wazawai.
替着なしの晴着なし Kaegi nashi no haregi nashi.
カエサルの物はカエサルに Kaesaru no mono wa Kaesaru ni.
返り花の多い年は、大雪となる Kaeri-bana no ooi toshi wa, ooyuki ni naru.
顧みて他を言う Kaerimite ta wo yuu.
蛙が地ぎわで越年するときは、冬暖かい Kaeru ga jigiwa de etsunen suru toki wa, fuyu atatakai.
蛙におんばこ(オオバコ) Kaeru ni onbako(oobako).
蛙の願立て Kaeru no gan-tate.
蛙の行列 Kaeru no gyouretsu.
蛙の子は蛙 Kaeru no ko wa kaeru.
蛙の相撲 Kaeru no sumou.
蛙の面に水 Kaeru no tsura ni mizu.
蛙は口から呑まる Kaeru wa kuchi kara nomaru.
顔に泥を塗る Kao ni doro wo nuru.
顔に似ぬ心 Kao ni ninu kokoro.
河海は細流を択ばず Kakai wa sairyuu wo erabazu.
下学上達 Kagaku-joutatsu.
夏下冬上 Kaka-toujou.
踵で頭痛を病む Kakato de zutsuu wo yamu.
かがみ女に、反り男 Kagami-onna ni sori-otoko.
鏡は女の魂 Kagami wa onna no tamashii.
懸かるも引くも、折による Kakaru mo hiku mo ori ni yoru.
垣堅くして、犬入らず Kaki katakushite inu irazu.
餓鬼に苧殻 Gaki ni ogara.
鍵の孔から天を覗く Kagi no ana kara ten wo nozoku.
柿の皮は、乞食に剥かせ Kaki no kawa wa kojiki ni mukase.
餓鬼の断食 Gaki no danjiki.
餓鬼の花争い Gaki no hana-arasoi.
餓鬼の目に水見えず Gaki no me ni mizu miezu.
餓鬼も人数 Gaki mo ninzuu.
蝸牛角上の争い Kagyuu kakujou no arasoi.
火牛の計 Kagyuu no kei.
学者の取った天下なし Gakusha no totta tenka nashi.
学者の不身持ち Gakusha no fumimochi.
学者貧乏 Gakusha-bimbou.
隠すより現る Kakusu yori arawaru.
かくすれば、かくなるものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂 Kakusureba kakunarumono to shirinagara yamu ni yamarenu yamato-damashii.
学問に王道なし Gakumon ni oudou nashi.
楽屋から火を出す Gakuya kara hi wo dasu.
楽屋で声を嗄らす Gakuya de koe wo karasu.
隠れたる信あれば、顕れての利生 Kakuretaru shin areba, arawarete no rishou.
隠れたるより、見るるはなし Kakuretaru yori arawaruru wa nashi.
学を好むは、知に近し Gaku wo konomu wa chi ni chikashi.
家鶏を厭い、野雉を愛す Kakei wo itoi, yachi wo aisu.
駈け馬に鞭 Kake-uma ni muchi.
かげ裏の豆もはじけ時 Kageura no mame mo hajike doki.
駆けつけ三杯 Kaketsuke 3bai.
陰では、殿の事も言う Kagedewa tono no koto mo yuu.
陰にいて、枝を折る Kage ni ite eda wo oru.
陰弁慶 Kage-Benkei.
影も無いのに、犬は吠えぬ Kage mo nainoni inu wa hoenu.
陽炎稲妻水の月 Kagerou-inazuma-mizu no tsuki.
影を畏れ、迹を悪む Kage wo osore ato wo nikumu.
嘉肴ありと雖も食わずんば、其の旨きを知らず Kakou ari to iedomo kurawazunba sono umaki wo shirazu.
籠で水汲む Kago de mizu kumu.
駕籠に乗る人、担ぐ人 Kago ni noru-hito katsugu-hito.
籠の鳥、雲を慕う Kago no tori kumo wo shitau.
火事あとの釘拾い Kaji-ato no kugi hiroi.
火事あとの火の用心 Kaji-ato no hinoyoujin.
貸借は他人 Kashi-kari wa tanin.
賢い人には、友がない Kashikoi-hito niwa tomo ga nai.
貸した物は忘れぬが、借りた物は忘れる Kashita-mono wa wasurenu ga, karita-mono wa wasureru.
貸家栄えて、母屋倒るる Kashiya sakaete omoya taoruru.
鍛冶屋の明晩 Kajiya no myouban.
華胥の国に遊ぶ Kasho no kuni ni asobu.
頭が動かねば、尾が動かぬ Kashira ga ugokaneba, o ga ugokanu.
臥薪嘗胆 Gashin-shoutan.
歌人は居ながらにして、名所を知る Kajin wa inagaranishite meisho wo shiru.
佳人薄命 Kajin-hakumei.
鎹思案 Kasugai-jian.
霞に千鳥 Kasumi ni chidori.
数をいうまい、羽織の紐 Kazu wo yuumai, haori no himo.
苛政は、虎よりも猛し Kasei wa tora yori mo takeshi.
河清を俟つ Kasei wo matsu.
稼がばお江戸 Kasegaba o-Edo.
風が吹けば桶屋が儲かる Kaze ga fukeba, okeya ga moukaru.
稼ぎ男に、くり女 Kasegi-otoko ni kuri-onna.
稼ぐに追いつく、貧乏なし Kasegu ni oitsuku bimbou nashi.
稼ぐに追い抜く貧乏神 Kasegu ni oinuku bimbou-gami.
風に櫛り、雨に沐う Kaze ni kushikezuri, ame ni kamiarau.
風に順いて呼ぶ Kaze ni shitagaite yobu.
風邪の神は、膳の下へ隠れている Kaze no kami wa zen no shita ni kakurete iru.
風の前の塵 Kaze no mae no chiri.
風邪は百病のもと Kaze wa 100byou no moto.
風は吹けども、山は動ぜず Kaze wa fukedomo yama wa douzezu.
風待つ露 Kaze matsu tsuyu.
堅い石から火が出る Katai ishi kara hi ga deru.
堅い木は折れる Katai ki wa oreru.
過大な謙遜は高慢なり Kadai na kenson wa kouman nari.
堅い歯は折れても、柔らかい舌は折れぬ Katai ha wa oretemo, yawarakai shita wa orenu.
堅き氷は、霜を踏むより至る Kataki koori wa shimo wo fumu yori itaru.
仇の家でも、口を濡らせ Kataki no ie demo kuchi wo nurase.
仇の金でも、あれば使う Kataki no kane demo areba tsukau.
仇の前より、借金の前 Kataki no mae yori shakkin no mae.
難きを先にして、獲るを後にす Kataki wo saki ni shite, uru wo nochi ni su.
方口きいて、公事をわくるな Katakuhi kiite kuji wo wakuruna.
形は生めども、心は生まぬ Katachi wa umedomo, kokoro wa umanu.
蝸牛も一家の主 Katatsumuri mo 1ka no aruji.
片手で錐は揉まれぬ Katate de kiri wa momarenu.
刀折れて、矢尽きる Katana orete, ya tsukiru.
刀は武士の魂、鏡は女の魂 Katana wa bushi no tamashii, kagami wa onna no tamashii.
片山曇れば、片山日照る Katayama kumoreba katayama hiteru.
語るに落ちる Kataru ni ochiru.
火中の栗を拾う Kachuu no kuri wo hirou.
鰹節と砥石の借入れはない Katsuobushi to toishi no kariire wa nai.
隔靴掻痒 Kakka-souyou.
脚気には、朝露を踏め Kakke niwa asatsuyu wo fume.
脚気に麦飯 Kakke ni mugimeshi.
渇して井を穿つ Kasshite i wo ugatsu.
渇しても盗泉の水を飲まず Kasshitemo tousen no mizu wo nomazu.
合従連衡 Gasshou-renkou.
かったいのかさ怨み Kattai no kasa-urami.
勝った自慢は、負けての後悔 Katta jiman wa makete no koukai.
がったり、三両 Gattari 3ryou.
勝って兜の緒を締めよ Katte kabuto no o wo shimeyo.
河童に塩を誂える Kappa ni shio wo atsuraeru.
河童に水練 Kappa ni suiren.
河童の川流れ Kappa no kawa-nagare.
河童の寒稽古 Kappa no kan-geiko.
河童も一度は川流れ Kappa mo 1do wa kawa-nagare.
刮目して之を視る Katsumoku shite kore wo miru.
勝つも負けるも時の運 Katsu mo makeru mo toki no un.
褐を被て玉を懐く Katsu wo kite, tama wo idaku.
勝てば官軍、負ければ賊軍 Kateba kangun, makereba zokugun.
伝家の宝刀 Kaden no houtou.
我田引水 Gaden-insui.
瓜田に履を納れず Kaden ni kutsu wo irezu.
瓜田李下 Kaden-rika.
門松は冥途の旅の一里塚 Kadomatsu wa meido no tabi no 1ri-zuka.
家内喧嘩は貧乏の種蒔き Kanai-genka wa binbou no tanemaki.
鼎の軽重を問う Kanae no keichou wo tou.
鼎の沸くが如し Kanae no waku ga gotoshi.
金轡をはめる Kana-gutsuwa wo hameru.
悲しき時は身一つ Kanashiki toki wa mi hitotsu(1).
金槌の川流れ Kanazuchi no kawa-nagare.
叶わぬ時には親を出せ Kanawanu toki niwa oya wo dase.
叶わぬ時の神頼み Kanawanu toki no kami-danomi.
蟹の念仏 Kani no nembutsu.
蟹の横這い Kani no yoko-bai.
蟹は甲に似せて穴を掘る Kani wa kou ni nisete ana wo horu.
鐘鋳るまでの土鋳型 Kane iru madeno tsuchi-igata.
金請けはするとも、人請けはするな Kane-uke wa surutomo, hito-uke wa suruna.
金が言わせる旦那 Kane ga iwaseru danna.
金が恨みの世の中 Kane ga urami no yononaka.
金が敵 Kane ga kataki.
金が金を儲ける Kane ga kane wo moukeru.
金が子を生む Kane ga ko wo umu.
金が物言う Kane ga mono-yuu.
金さえあれば、飛ぶ鳥も落ちる Kane sae areba, tobu-tori mo ochiru.
金宝より子宝 Kane-dakara yori kodakara.
金で面を張る Kane de tsura wo haru.
金と塵は、積もるほど汚い Kane to chiri wa tsumoruhodo katanai.
金と水とは世界の湧き物 Kane to mizu towa sekai no waki-mono.
金に糸目を付けぬ Kane ni itome wo tsukenu.
金に親子はない Kane ni oyako wa nai.
金の貸し借り不和の基 Kane no kashi-kari fuwa no moto.
金の切れ目が縁の切れ目 Kane no kireme ga en no kireme.
鉄の鎖も引けば切れる Kane no kusari mo hike ba kireru.
金の光は阿弥陀ほど Kane no hikari wa amida hodo.<
金の光は七光 Kane no hikari wa nana(7)-hikari.
鉄の草鞋で尋ねる Kane no waraji de tazuneru.
金は危ない所にある Kane wa abuni tokro ni aru.
銀は命の親、命の敵 Kane wa inochi no oya inochi no kataki.
金は浮き物 Kane wa uki-mono.
金は片行き Kane wa kata-iki.
金は三欠くに貯まる Kane wa 3-kaku ni tamaru.
金は天下の回り持ち Kane wa tenka no mawari-mochi.
金は湧き物 Kane wa waki-mono.
金儲けと死に病に、易い事なし Kane-mouke to shini-yamai ni yasui koto nashi.
鐘も撞木の当たりよう Kane mo shumoku no atariyou.
金持、金を使わず Kanemochi kane wo tsukawzu.
金持、喧嘩せず Kanemochi kenka sezu.
金持と灰吹は、溜まるほど汚い Kanemochi to haifuki wa tamaru hodo kitanai.
金持の貧乏人、貧乏人の金持 Kanemochi no binbounin, binbounin no kanemochi.
金を貸せば友を失う Kane wo kaseba tomo wo ushinau.<
金を攫む者は人を見ず Kane wo tsukamu-mono wa hito wo mizu.
禍福、己による Kafuku onore ni yoru.
禍福は、糾える縄の如し Kafuku wa azanaeru nawa no gotoshi.
冑を脱ぐ Kabuto wo nugu.
株を守りて兎を待つ Kabu wo mamorite usagi wo matsu.
画餅に帰す Gabei ni ki su.
壁訴訟 Kabe soshou.
壁に馬を乗りかける Kabe ni uma wo nori kakeru.
壁に耳 Kabe ni mimi.
壁の穴は、壁で塞げ Kabe no ana wa kabe de fusage.
果報 Kahou.
果報は寝て待て Kahou wa nete mate.
噛み合う犬は、呼び難し Kamiau inu wa yobi gatashi.
上清ければ、下濁らず Kami kiyokereba, shimo nigorazu.
神様にも祝詞 Kamisama nimo norito.
裃を着た盗人 Kamishimo wo kita nusubito.
紙漉き屋の手鼻 Kamisukiya no te-bana.
剃刀と奉公人は使いよう Kamisori to houkounin wa tsukaiyou.
剃刀の刃を渡る Kamisori no ha wo wataru.
上の好む所、下之よりも甚だし Kami no konomu-tokoro, shimo koreyori mo hanahadashi.
上の悦び、下の痛み Kami no yorokobi shimo no itami.
神は正直 Kami wa shoujiki.
神は非礼を受けず Kami wa hirei wo ukezu.
神は見通し Kami wa mitooshi.
神へも物は申しがら Kami e mo mono wa moushi-gara.
髪結の乱れ髪 Kamiyui no midare-gami.
噛む馬は終いまで噛む Kamu uma wa shimai made kamu.
亀の看経 Kame no kankin.
亀の甲より、年の劫 Kame no kou yori toshi no kou.
亀の年を鶴が羨む Kame no toshi wo tsuru ga urayamu.
鴨が葱を背負って来る Kamo ga negi wo shotte kuru.
鴨の水掻き Kamo no mizu-kaki.
下問を恥じず Kamon wo hajizu.
痒い所に手が届く Kayui tokoro ni te ga todoku.
粥腹も一時 Kayu-bara mo 1toki.
空馬に怪我なし Kara-uma ni kega nashi.
芥子は気短者に掻かせろ Karashi wa kimijika-mono ni kakasero.
烏鳴きが悪いと、人が死ぬ Karasu-naki ga warui to hito ga shinu.
烏に反哺の孝あり Karasu ni hanpo no kou ari.
烏の頭の白くなるまで Karasu no kashira no shiroku naru made.
烏の行水 Karasu no gyouzui.
烏の白糞 Karasu no shiro-fun.
烏何度洗っても、鷺にはならぬ Karasu nando arattemo, sagi niwa naranu.
烏を鷺 Karasu wo sagi.
唐物商い、千里一跳 Karamono-akinai 1000ri-hito(1)hane.
借請人に立つとも、人請人に立つな Kariukenin ni tatsutomo, hitoukenin ni tatsuna.
借り着より、洗い着 Kari-gi yori arai-gi.
借りて借り得、貸して貸し損 Karite kari-doku, kashite kashi-zon.
狩人、罠にかかる Karuudo wana ni kakaru.
画竜点睛 Garyou-tensei.
画竜点睛を欠く Garyou-tensei wo kaku.
借りる時の地蔵顔、済す時の閻魔顔 Kariru toki no Jizou-gao, nasu toki no Enma-gao.
借りる八合、なす一升 Kariru 8gou, nasu 1shou.
枯れ木に花 Kareki ni hana.
枯木も山の賑わい Kareki mo yama no nigiwai.
彼も一時、此も一時 Karemo 1ji, koremo 1ji.
彼も人なり、予も人なり Kare mo hito nari, ware mo hito nari.
彼を知り己を知れば、百戦殆からず Kare wo shiri, onore wo shireba, 100sen ayaukarazu.
夏炉冬扇 Karo-tousen.
可愛い子には旅をさせよ Kawaii ko niwa tabi wo saseyo.
可愛可愛は憎いの裏 Kawaii kwaii wa nikui no ura.
可愛さ余って、憎さが百倍 Kawaisa amatte nikusa ga 100bai.
皮切りの一灸 Kawa-kiri no hito(1)hi.
川口で舟を破る Kawaguchi de fune wo waru.
川、越して宿をとれ Kawa koshite yado wo tore.
川立ちは、川で果てる Kawa-dachi wa kawa de hateru.
川に水を運ぶ Kawa ni mizu wo hakobu.
川の石、星となる Kawa no ishi, hoshi to naru.
皮引けば、身が痛い Kawa hikeba mi ga itai.
皮一重 Kawa hito(1)e.
川向かいの喧嘩 Kawa-mukai no kenka.
瓦は磨いても玉にはならぬ Kawara wa migaitemo tama niwa naranu.
瓦も磨けば玉となる Kawara mo migakeba tama to naru.
皮を切らせて肉を切り、肉を切らせて骨を切る Kawa wo kirasete niku wo kiri, niku wo kirasete hone wo kiru.
川を渡り、舟を焼く Kawa wo watari fune wo yaku.
考える葦 Kangaeru ashi.
勧学院の雀は蒙求を囀る Kangakuin no suzume wa mougyuu wo saezuru.
雁がたてば、鳩もたつ Gan ga tateba, hato mo tatsu.
雁が飛べば、石亀も地団駄 Gan ga tobeba, ishi-game mo jidanda.
汗牛充棟 Kangyuu-juutou.
岩窟牢の天窓から陽炎を探し当てる Gankutsu-rou no tenmado kara kagerou wo sagashiateru.
眼光、紙背に徹す Gankou shihai ni tessu.
換骨奪胎 Kankotsu-dattai.
閑古鳥(かんこどり)が鳴く Kankodori ga naku.
癇癪持ちの事破り Kanshaku-mochi no koto yaburi.
雁書 Gansho.
勘定合って、銭足らず Kanjou atte zeni tarazu.
感心上手の、行い下手 Kanshin jouzu no okonai-beta.
韓信の股くぐり Kanshin no mata-kuguri.
間然するところなし Kanzen shuru tokoro nashi.
勧善懲悪 Kanzen-chouaku.
肝胆、相照らす Kan-tan ai terasu.
邯鄲の歩み Kantan no ayumi.
邯鄲の夢 Kantan no yume.
肝胆を砕く Kan-tan wo kudaku.
肝胆を披く Kan-tan wo hiraku.
寒中の雨は、親の乳房 Kanchuu no ame wa oya no chibusa.
寒中の雷は、夏日照り Kanchuu no kaminari wa natsu hideri.
寒中の南風、俵を編んで待て Kanchuu no minami-kaze tawara wo ande mate.
眼中、人なし Ganchuu hito nashi.
旱天の年に凶作なし Kanten no toshi ni kyousaku nashi.
関東の食い倒れ、上方の着倒れ Kantou no kui-daore, kamigata no ki-daore.
雁捕る罠に鶴 Gan toru wana ni tsuru.
艱難汝を玉にす Kannan nanji wo tama ni su.
寒に帷子、土用に布子 Kan ni katabira, doyou ni nunoko.
堪忍五両 Kannin 5ryou.
堪忍五両、思案十両 Kannin-5ryou shian-10ryou.
堪忍の忍の字が百貫する Kannin no nin no ji ga 100kan shru.
堪忍は一生の宝 Kannin wa 1shou no takara.
堪忍袋の緒が切れる Kannin-bukuro no o ga kireru.
旱魃に飢饉なし Kanbatsu ni kikin nashi.
旱魃に水 Kanbatsu ni mizu.
間、髪を容れず Kan hatsu wo irezu.
汗馬の労 Kamba no rou.
雁は八百、矢は三本 Gan wa 800, ya wa 3bon.
雁は八百、矢は三文 Gan wa 800, ya wa 3mon.
看板に偽りあり Kanban ni itsuwari ari.
看板に偽りなし Kaban ni itsuwari nashi.
完膚無きまで Kanpu naki made.
完璧 Kanpeki.
管鮑の交わり Kan-Pou no majiwari.
冠、旧けれども、沓に履かず Kanmuri furukeredomo kutsu niwa hakazu.
雁も鳩も食わねば知れぬ Gan mo hato mo kuwaneba shirenu.
丸薬を金色に染める Ganyaku wo kin-iro ni someru.
歓楽極まりて、哀情多し Kanraku kiwamarite aijou ooshi.
棺を蓋いて、事定まる Kan wo ooite koto sadamaru.
管を以て、天を窺う Kan wo motte ten wo oou.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.