い I

威あって、猛からず I atte takekarazu.
いい後は悪い Ii ato wa warui.
言い勝ち功名 Ii-gachi koumyou.
言いたい事は、明日言え Iitai-koto wa, asu ie.
唯唯諾諾 Ii-dakudaku.
飯蛸にパッチ穿かしたよう Iidako ni patch(momohiki) hakashitayou.
言うた損より、言わぬ損が少ない Iuta son yori iwanu son ga sukunai.
言うに落ちず、語るに落ちる Iu ni ochizu, kataru ni ochiru.
言うは易く、行うは難し Iu wa yasuku, okonau wa katashi.
家売れば、釘の価 Ie ureba, kugi no atai.
家柄より、芋茎 Iegara yori imo-gara.
家泣きの、外笑い Ie naki no, soto warai.
家に無くてならぬものは、上がり框と女房 Ie ni nakutenaranu-mono wa, agari-kamachi to nyoubou.
家に鼠、国に盗人 Ie ni nezumi, kuni ni nusubito.
家の高いより床の高いがよい Ie no takai yori, yuka no takai ga yoi.
家は弱かれ、主は強かれ Ie wa yowakare, nushi wa tsuyokare.
家貧しくして、孝子あらわる Ie mazushikushite, koushi arawaru.
家貧しければ、良妻を思う Ie mazushikereba, ryousai wo omou.
家を出れば、七人の敵あり Ie wo dereba, 7nin no teki ari.
毬栗も中から破れる Igaguri mo uchi kara wareru.
烏賊の甲より、年の劫 Ika no kou yori, toshi no kou.
いかもの食い Ikamono gui.
怒りは、敵と思え Ikari wa, teki to omoe.
怒りを遷さず Ikari wo utsusazu.
怒れる拳、笑顔に当たらず Ikareru kobushi, egao ni atarazu.
衣冠の盗 Ikan no tou.
生き馬の目を抜く Iki-uma no me wo nuku.
行きがけの駄賃 Yukigake no dachin.
生き二両に、死に五両 Iki 2ryou ni, shini 5ryou.
息の臭きは、主知らず Iki no kusaki wa, nushi shirazu.
生き身に餌食 Iki-mi ni ejiki.
生き身は、死に身 Ikimi wa, shinimi.
異曲同工 Ikyoku-doukou.
軍見て、矢を矧ぐ Ikusa mite, ya wo hagu.
異口同音 Iku-douon.
生簀の鯉 Ikesu no koi.
意見と餅は、つく程練れる Iken to mochi wa, tsuku-hodo nereru.
諍い果てての契り Isakai hatete no chigiri.
諍い果てての乳切り木 Isakai hatete no chigirigi.
いざ鎌倉 Iza Kamakura.
砂、長じて巌となる Isago, choujite iwao to naru.
石臼を箸にさす Ishiusu wo hashi ni sasu.
石が流れて、木の葉が沈む Ishi ga nagarete, ki no ha ga shizumu.
石地蔵に蜂 Ishi-Jizou ni hachi.
石に裃 Ishi ni kamishimo.
石に灸 Ishi ni kyuu.
石に漱ぎ、流れに枕す Ishi ni kuchisusugi, nagare ni makura su.
石に錠 Ishi ni jou.
石に立つ矢 Ishi ni tatsu ya.
石に花咲く Ishi ni hana saku.
石に判 Ishi ni han.
石に蒲団は着せられぬ Ishi ni futon wa kiserarenu.
石の上にも三年 Ishi no ue nimo 3nen.
石の物言う世の中 Ishi no mono-iu yononaka.
石橋を叩いて渡る Ishibashi wo tataite wataru.
石部金吉金兜 Ishibe Kinkichi kana-kabuto.
医者が取るか、坊主が取るか Isha ga toruka, bouzu ga toruka.
医者寒からず、儒者寒し Isha samukarazu, jusha samushi.
医者と味噌は、古いほどよい Isha to miso wa, furui hodo yoi.
医者の薬も、匙加減 Isha no kusuri mo, saji-kagen.
医者の自脈、効き目なし Isha no jimyaku, kikime nashi.
医者の只今 Isha no tadaima.
医者の不養生 Isha no fu-youjou.
衣食足りて、礼節を知る Ishoku tarite, reisetsu wo shiru.
石を抱きて、淵に入る Ishi wo idakite, fuchi ni iru.
以心伝心 Ishin-denshin.
イスカの嘴 Isuka no hashi.
出雲の神より、恵比須の紙 Izumo no kami yori, Ebisu no kami.
いずれ菖蒲か杜若 Izure ayame ka, kakitsubata.
伊勢へ七度、熊野へ三度 Ise e 7(nana)tabi, Kumano e 3(mi)tabi.
伊勢や日向の物語 Ise ya Hyuuga no monogatari.
葦巣の悔い Isou no kui.
居候の三杯目 Isourou no 3baime.
急がば、高火 Isogaba takabi.
急がば、回れ Isogaba maware.
磯際で舟を破る Iso-giwa de, fune wo waru.
磯の鮑の片思い Iso no awabi no kataomoi.
痛い上の針 Itai ue no hari.
痛くもない腹を探られる Itakumonai hara wo sagurareru.
板子一枚下は地獄 Itago 1mai shita wa Jigoku.
痛し痒し Itashi kayushi.
戴く物は、夏も小袖 Itadaku-mono wa natsu mo kosode.
鼬無き間の貂誇り Itachi naki ma no ten bokori.
鼬の最後っ屁 Itachi no saigoppe.
鼬の道切り Itachi no michi-kiri.
板ばさみになる Itabasami ni naru.
痛む上に塩を塗る Itamu ue ni shio wo nuru.
一衣帯水 1i-taisui.
一瓜実に、二丸顔 1 urizane ni, 2 marugao.
一押し二金三男 1oshi, 2kane, 3otoko.
一か八か 1 ka, 8(bachi) ka.
一工面二働き 1 kumen, 2 hataraki.
一芸は道に通ずる 1gei wa michi ni tsuuzuru.
一言居士 1gen-koji.
一期一会 1go-1e.
一合取っても、武士は武士 1gou tottemo bushi wa bushi.
一言既に出ずれば駟馬も追い難し 1gon sudeni izureba, shiba mo oi-gatashi.
一事が万事 1ji ga ban(10000)ji.
一字千金 1ji-1000kin.
一日三秋 1jitsu-3shuu.
一日千秋 1jitsu-1000shuu.
一日作さざれば、一日食わず 1jitsu nasazareba, 1jitsu kuwazu.
一日の長 1jitsu no chou.
一字の師 1ji no shi.
一樹の蔭、一河の流れも他生の縁 1ju no kage, 1ga no nagare mo, tashou no en.
一誹り二笑い三惚れ四風邪 1soshiri, 2warai, 3hore, 4kaze.
一諾千金 1daku-1000kin.
一種二肥三作り 1tane, 2koe, 3tsukuri.
一度ある事は二度ある 1do arukoto wa, 2do aru.
一と言うたら二と悟れ 1 to iutara, 2 to satore.
一度死ねば二度は死なぬ 1do shineba, 2do wa shinanu.
一度はままよ二度はよし 1do wa mamayo, 2do wa yoshi.
一難去って又一難 1nan satte, mata 1nan.
一に看病、二に薬 1 ni kambyou, 2 ni kusuri.
一日一字を学べば、三百六十字 1nichi 1ji wo manabeba, 360ji.
一日の遅れは十日の遅れ 1nichi no okure wa, 10(tooka)ka no okure.
一日の計は朝にあり 1nichi no kei wa asa ni ari.
市に虎あり Ichi ni tora ari.
一に養生、二に介抱 1 ni youjou, 2 ni kaihou.
一人虚を伝うれば、万人実を伝う 1nin kyo wo tsutaureba, ban(10000)nin jitsu wo tsutau.
一念岩をも透す 1nen iwa womo toosu.
一念天に通ず 1nen Ten ni tsuuzu.
一年の計は元旦にあり 1nen no kei wa, gantan ni ari.
一の裏は六 1 no ura wa 6.
一引き二才三学問 1 hiki, 2 sai, 3 gakumon.
一姫二太郎 1 hime, 2 tarou.
一富士二鷹三茄子 1 Fuji, 2 taka, 3 nasubi.
一枚の紙にも裏表 1mai no kami nimo ura-omote.
一網打尽 1mou-dajin.
一目置く 1moku oku.
一も取らず、二も取らず 1 mo torazu, 2 mo torazu.
一文吝みの百知らず 1mon oshimi no 100 shirazu.
一文銭で生爪はがす 1mon-sen de nama-zume hagasu.
一文銭も小判の端 1 mon-sen mo, koban no hashi.
一文高の世の中 1mon daka no yononaka.
一葉落ちて、天下の秋を知る 1you ochite, tenka no aki wo shiru.
一陽来復 1you-raifuku.
一粒万倍 1ryuu-mambai.
一利を興すは一害を除くに如かず 1ri wo okosu wa, 1gai wo nozoku ni shikazu.
一輪咲いても花は花 1rin saite mo hana wa hana.
一蓮托生 1ren-takushou.
一を聞いて、十を知る 1 wo kiite, 10 wo shiru.
一を知りて、二を知らず 1 wo shirite, 2 wo shirazu.
一攫千金 1kaku-1000kin.
一気呵成 1ki-kasei.
一騎当千 1ki-tousen.
一挙両得 1kyo-ryoutoku.
一犬影に吠ゆれば、万犬声に吠ゆ 1ken kage ni hoyureba, ban(10000)ken koe ni hoyu.
一口両舌 1kou-ryouzetsu.
一刻千金 1koku-1000kin.
一災起これば、二災起こる 1sai okoreba, 2sai okoru.
一子相伝 1shi-souden.
一視同仁 1shi-doujin.
一瀉千里 1sha-1000ri.
一将功成りて、万骨枯る 1shou kou narite, ban(10000)kotsu karu.
一升徳利こけても三分 1shou-dokuri koketemo, 3bu.
一升徳利には、二升は入らぬ 1shou-dokuri niwa, 2shou wa hairanu.
一升の餅に、五升の取粉 1shou no mochi ni, 5shou no toriko.
一升の餅にも粉がいる 1shou no mochi nimo ko ga iru.
一所懸命 1sho-kemmei.
一心岩をも透す 1sin iwa womo toosu.
一炊の夢 1sui no yume.
一寸先は闇 1sun saki wa yami.
一寸の光陰軽んずべからず 1sun no kouin, karonzu bakarazu.
一寸延びれば、尋延びる 1sun nobireba, hiro nobiru.
一寸の虫にも、五分の魂 1sun no mushi nimo, 5bu no tamashii.
一石二鳥 1seki-2chou.
一銭を笑う者は、一銭に泣く 1sen wo warau-mono wa, isen ni naku.
一知半解 1chi-hankai.
一籌を輸す 1chuu wo yusu.
一張一弛 1chou-1shi.
一朝一夕 1chou-1seki.
一朝一夕の故に非ず 1chou-1seki no ko ni arazu.
一丁字を知らず 1teji wo shirazu.
一擲乾坤を賭す 1teki kenkon wo tosu.
一頭地を抜く 1tou chi wo nuku.
一刀両断 1tou-ryoudan.
一敗地に塗れる 1pai-chi ni mamireru.
一髪千鈞を引く 1patsu-1000kin wo hiku.
一斑を見て、全豹を卜す 1pan wo mite, zen-pyou wo bokusu.
一匹狂えば、千匹の馬が狂う 1piki kurueba, 1000biki no uma ga kuruu.
一匹の鯨に、七浦賑わう 1piki no kujira ni, 7ura nigiwau.
一片の雲も、日を蔽う 1pen no kumo mo hi wo oou.
鷸蚌の争い Itsu-bou no arasoi.
何時までもあると思うな、親と金 Itsumademo aru to omouna, oya to kane.
何時も、月夜に米の飯 Itsumo, tsukiyo ni kome no meshi.
何時も、柳の下に泥鰌は居らぬ Itsumo yanagi no shita ni, dojou wa oranu.
佚を以て労を待つ Itsu wo motte, rou wo matsu.
井戸から火の出たよう Ido kara hi no detayou.
従兄弟同士は、鴨の味 Itoko-doushi wa, kamo no aji.
井戸の端の童 Ido no hata no warabe.
田舎に京あり Inaka ni Kyou ari.
田舎の学問より、京の昼寝 Inaka no gakumon yori, kyou no hirune.
稲荷の前の昼盗人 Inari no mae no hiru-nusubito.
犬一代に、狸一匹 Inu 1dai ni, tanuki 1piki.
犬が西向きゃ、尾は東 Inu ga nishi mukya, o wa higashi.
犬と猿 Inu to saru.
犬に肴の番 Inu ni sakana no ban.
犬になるなら、大家の犬になれ Inu ni naru nara, ooya no inu ni nare.
犬に念仏、猫に経 Inu ni nenbutsu, neko ni kyou.
戌に棒あり、戊に棒なし Inu ni bou ari, bou ni bou nashi.
犬にも食わせず、棚にも置かず Inu nimo kuwasezu, tana nimo okazu.
犬に論語 Inu ni rongo.
犬の一年は三日 Inu no 1nen wa mikka(3ka).
犬の川端歩き Inu no kawabata aruki.
犬の遠吠え Inu no too-boe.
戌の日に腹帯をすれば安産 "Inunohi" ni haraobi wo sureba anzan.
犬はその主を知る Inu wa sono shu wo shiru.
犬は人につき、猫は家につく Inu wa hito ni tsuki, neko wa ie ni tsuku.
犬は三日飼えば、三年恩を忘れぬ Inu wa mikka(3ka) kaeba, 3nen on wo wasurenu.
犬骨折って、鷹の餌食 Inu hone otte, taka no ejiki.
犬も歩けば棒に当る Inu mo arukeba bou ni ataru.
犬も朋輩、鷹も朋輩 Inu mo houbai, taka mo houbai.
稲は実るにつけて俯き、侍は出世につけて仰向く Ine wa minoru ni tsukete utsumuki, samurai wa shusse ni tsukete aomuku.
猪も七代目には、豕になる Inoshishi mo, 7daime niwa inoko ni naru.
命あっての物種 Inochi atteno mono-dane.
命長ければ、恥多し Inochi nagakereba, haji ooshi.
命長ければ、蓬莱を見る Inochi nagakereba, hourai wo miru.
命に過ぎたる宝なし Inochi ni sugitaru takara nashi.
命の洗濯 Inochi no sentaku.
命は鴻毛より軽し Inochi wa koumou yori karushi.
命は宝の宝 Inochi wa takara no takara.
命は法の宝 Inochi wa hou no takara.
命より名を惜しむ Inochi yori na wo oshimu.
井の中の蛙、大海を知らず I no naka no kawazu, taikai wo shirazu.
祈るより稼げ Inoru yori kasege.
意馬心猿 Iba shin-en.
医は仁術 I wa jinjursu.
衣鉢を伝う Ihatsu wo tsutau.
茨に棘あり Ibara ni toge ari.
茨の中にも、三年の辛抱 Ibara no naka nimo, 3nen no shimbou.
韋編三絶 Ihen-sanzetsu.
居仏が、立ち仏を使う I-botoke ga, tachi-botoke wo tsukau.
今はの念仏、誰でも唱える Imawa no nenbutsu daredemo tonaeru.
今参り二十日 Ima-mairi hatsuka(20ka).
芋頭でも、頭は頭 Imo-gashira demo, kashira wa kashira.
芋茎で、足を撞く Imogara de ashi wo tsuku.
芋の煮えたも、ご存知ない Imo no nieta mo gozonji nai.
芋を洗うよう Imo wo arauyou.
倚門の望 Imon no nozomi.
いやいや三杯 Iya-Iya 3bai.
厭じゃ、厭じゃは女の癖 Iyaja, iyaja wa onna no kuse.
厭と頭を縦に振る Iya to kaburi wo tate ni furu.
伊予に吹く風は、讃岐にも吹く Iyo ni fuku kaze wa, Sanuki nimo fuku.
いらぬお世話の蒲焼 Iranu osewa no kabayaki.
いらぬ物も、三年たてば、用に立つ Iranu-mono mo, 3nen tateba, you ni tatsu.
入日よければ、明日天気 Irihi yokereba, asu tenki.
入船あれば、出船あり Irifune areba, defune ari.
炒豆に花 Irimame ni hana.
入るを計って、出ずるを制す Iru wo hakatte, izuru wo seisu.
容れ物と人は、ある物を使え Iremono to hito wa, arumono wo tsukae.
色気と痔の気の無い者はない Iroke to ji-no-ke no nai-mono wa nai.
色気より食い気 Iroke yori kuike.
色の白いは、七難隠す Iro no shiroi wa, 7nan kakusu.
曰く、言い難し Iwaku, iigatashi.
鰯網で、鯨捕る Iwashi-ami de, kujira toru.
鰯で、精進落ち Iwashi de shoujin ochi.
鰯の頭も信心から Iwashi no atama mo shinjin kara.
言わぬが花 Iwanu ga hana,
言わぬことは、聞こえぬ Iwanu-koto wa kikoenu.
言わぬは、言うにまさる Iwanu wa iu ni masaru.
言わねば、腹脹る Iwaneba hara fukuru.
夷を以て夷を制す I wo motte, I wo seisu.
因果応報 Inga-ouhou.
殷鑑遠からず In kan tookarazu.
陰徳あれば、陽報あり In-toku areba you-hou ari.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.