う U

有為転変は世の習い Ui-tenpen wa yo no narai.
憂いも辛いも食うての上 Ui mo tsutai mo kuute no ue.
飢えては、食をえらばず Uete wa shoku wo erabazu.
上な見そ Ue na mi so.
飢えに臨みて、苗を植える Ue ni nozomite, nae wo ueru.
上には上がある Ue niwa ue ga aru.
上見ぬ鷲 Ue minu washi.
上を下へかえす Ue wo shita e kaesu.
上を見れば、方図が無い Ue wo mireba, houzu ga nai.
魚心あれば、水心 Uo-gokoro areba mizu-gokoro.
魚と水 Uo to mizu.
魚の木にのぼる如し Uo no ki ni noboru gotoshi.
魚の釜中に遊ぶが如し Uo no fuchuu ni asobu ga gotoshi.
魚の水を得たるが如し Uo no mizu wo etaru ga gotoshi.
魚は鯛 Uo wa tai.
魚も食われて、成仏す Uo mo kuwarete, joubutsu su.
魚を得て筌を忘る Uo wo ete, sen wo wasuru.
うかうか三十、きょろきょろ四十 Ukauka-30, kyorokyoro-40.
浮き沈み七度 Uki-shizumi nana(7)tabi.
浮世の苦楽は壁一重 Ukiyo no kuraku wa kabe hito(1)e.
浮世は、衣裳七分 Ukiyo wa ishou-7bu.
浮世は、心次第 Ukiyo wa kokoro shidai.
浮世は回り持ち Ukiyo wa mawari mochi.
浮世は夢 Ukiyo wa yume.
浮世渡らば、豆腐で渡れ Ukiyo wataraba, toufu de watare.
鶯鳴かせたこともある Uguisu nakaseta koto mo aru.
鶯の巣の杜鵑 Uguisu no su no hototogisu.
有卦に入る Uke ni iru.
烏合の衆 Ugou no shuu.
雨後の筍 Ugo no takenoko.
兎の登り坂 Usagi no noborizaka.
兎の罠に狐がかかる Usagi no wana ni kitsune ga kakaru.
兎も七日なぶれば、噛み付く Usagi mo nanu(7)ka nabureba kamitsuku.
兎を見て、犬を放つ Usagi wo mite, inu wo hanatsu.
牛追い、牛に追わる Ushi-oi ushi ni owaru.
氏無くして、玉の輿 Uji nakushite tama no koshi.
牛に経文 Ushi ni kyoumon.
牛に対して、琴を弾ず Ushi ni taishite, koto wo danzu.
牛に乗って、牛をたずねる Ushi ni notte, ushi wo tazuneru.
牛に引かれて善光寺詣り Ushi ni hikarete, Zenkouji-mairi.
牛の一散 Ushi no 1san.
牛の尾は長きがよく、客の尻は短いがよい Ushi no o wa nagaki ga yoku, kyaku no shiri wa mijikai ga yoi.
牛の糞にも段々 Ushi no kuso nimo dandan.
牛の小便と親の意見 Ushi no shouben to oya no iken.
牛の鞦はずれがない Ushi no shirigai wa hazure ga nai.
牛の角を蜂がさす Ushi no tsuno wo, hachi ga sasu.
牛は牛づれ、馬は馬づれ Ushi wa ushi-zure, uma wa uma-zure.
蛆虫も一代 Ujimushi mo 1dai.
牛も千里、馬も千里 Ushi mo 1000ri, uma mo 1000ri.
氏より育ち Uji yori sodachi.
後ろ髪を引かれる Ushirogami wo hikareru.
後ろ千両、前一文 Ushiro 1000ryou, mae 1mon.
後ろに目無し Ushiro ni me nashi.
後ろの目、壁の耳 Ushiro no me, kabe no mimi.
後ろびっくり Ushiro bikkuri.
後ろ弁天、前板額 Ushiro Benten, mae Hangaku.
後ろ指を指される Ushiro-yubi wo sasareru.
牛を売って、牛にならず Ushi wo utte, ushi ni narazu.
牛を馬にする Ushi wo uma ni suru.
牛を馬に乗り換える Ushi wo uma ni norikaeru.
牛を食らうの気 Ushi wo kurau no ki.
臼から杵 Usu kara kine.
臼じゃ目は突かぬが、小枝じゃ目を突く Usu ja me wo tsukanu ga, koeda ja me wo tsuku.
有象無象 Uzou-muzou.
嘘から出た実 Uso kara deta makoto.
嘘つきは泥棒の始まり Uso-tsuki wa, dorobou no hajimari.
嘘と坊主の頭は、ゆったことがない Uso to atama wa, yutta-koto ga nai.
嘘と牡丹餅、ついたことない Uso to botamochi, tsuita-koto nai.
嘘にも、種がいる Uso nimo, tane ga iru.
嘘は後から剥げる Uso wa ato kara hageru.
嘘も方便 Uso mo houben.
嘘を言えば、地獄へ行く Uso wo ieba, jigoku e iku.
嘘をつかねば、仏になれぬ Uso wo tsukaneba, hotoke ni narenu.
謡長じて、舞となる Utai choujite, mai to naru.
疑わぬ者に、悟りなし Udagawanu-mono ni satori nashi.
うだつが上がらぬ Udatsu ga agaranu.
打たねば、鳴らぬ Utaneba naranu.
歌は世につれ、世は歌につれ Uta wa yo ni tsure, yo wa uta ni tsure.
歌より囃子 Uta yori hayashi.
打たれても、親の杖 Urarete mo, oya no tsue.
内閻魔の外恵比寿 Uchi-Enma no soto-Ebisu.
内兜を見すかす Uchi-kabuto wo misukasu.
内で掃除せぬ馬は、外で毛を振る Uchi de souji senu uma wa, soto de ke wo furu.
内の米の飯より、隣の麦飯 Uchi no kome no meshi yori, tonari no mugimeshi.
内の鯛より、隣の鰯 Uchi no tai yori, tonari no iwashi.
家の中の盗人は掴まらぬ Uchi no naka no nusubito wa tsukamaranu.
家の前の痩犬 Uchi no mae no yaseinu.
内裸でも、外錦 Uchi hadaka demo, soto nishiki.
内ひろがりの、外すぼまり Uchi hirogari no, soto subomari.
内弁慶の外地蔵 Uchi-Benkei no soto-Jizou.
内股膏薬 Uchimata-gouyaku.
美しい花に、よい実はならぬ Utsukushii hana ni, yoi mi wa naranu.
打つも撫でるも、親の恩 Utsu mo naderu mo, oya no on.
移れば変わる世の習い Utsure ba kawaru yo no narai.
打てば響く Uteba hibiku.
烏兎 Uto.
烏兎匆匆 Uto-sousou.
烏頭白くして馬角を生ず Utou shiroku shite, uma tsuno wo shouzu.
独活の大木 Udo no taiboku.
鰻に梅干 Unagi ni ume-boshi.
自惚れと瘡気の無い者はない Unubore to kasake no nai mono wa nai.
鵜のまねをする烏 U no mane wo suru karasu.
鵜の目鷹の目 U no me, taka no me.
産屋の風邪は、一生つく Ubuya no kaze wa, 1shou tsuku.
旨い事は、二度考えよ Umai koto wa 2do kangae yo.
旨い物食わす人に油断すな Umai-mono kuwasu hito ni yudan suna.
旨い物にあてられる Umai-mono ni aterareru.
旨い物は小人数 Umai-mono wa koninzuu.
旨い物は、腹にたまる Umai-mono wa hara ni tamaru.
旨い物は、宵に食え Umai-mono wa, yoi ni kue.
馬が合う Uma ga au.
馬に乗っても、口車に乗るな Uma ni nottemo, kuchi-guruma ni noruna.
馬に乗るまでは、牛に乗れ Uma ni norumade wa, ushi ni nore.
馬には乗って見よ、人には添うて見よ Uma niwa notte miyo, hito niwa soute miyo.
馬の耳に風 Uma no mimi ni kaze.
馬の耳に念仏 Uma no mimi ni nenbutsu.
馬は馬方 Uma wa umakata.
馬は馬づれ、牛は牛づれ Uma wa uma-zure, ushi wa ushi-zure.
馬も買わずに、鞍買う Uma mo kawazuni kura kau.
馬持たずに、馬貸すな Uma motazuni, uma kasuna.
馬痩せて、毛長し Uma yasete ke nagashi.
生まれた後の早め薬 Umareta ato no hayame-gusuri.
生まれつきより、育ちが第一 Umaretsuki yori sodachi ga dai1.
生まれ乍らの長老なし Umarenagara no chourou nashi.
生まれぬ前の襁褓定め Umarenu saki no mutsuki sadame.
馬を牛と言う Uma wo ushi to yuu.
馬を牛に乗り換える Uma wo ushi ni norikaeru.
馬を得て鞭を失う Uma wo ete, muchi wo ushinau.
馬を崋山の陽に帰し、牛を桃林の野に放つ Uma wo Kazun no minami ni kishi, ushi wo tourin no ya ni hanatsu.
馬を買わんと欲して、まず牛を問う Uma wo kawanto hosshite, mazu ushi wo tou.
馬を鹿 Uma wo shika.
馬を水辺に連れて行くことはできるが、水を飲ませることはできない Uma wo mizube ni tsurete yuku-koto wa dekiru ga, mizu wo nomaseru koto wa dekinai.
海魚腹から、川魚背から Umi-uo hara kara, kawa-uo se kara.
海千山千 Umi 1000, yama 1000.
海に千年、河に千年 Umi ni 1000nen, kawa ni 1000nen.
生みの親より、育ての親 Umi no oya yori, sodate no oya.
海の事は、漁師に問え Umi no koto wa ryoushi ni toe.
海の物とも川の物とも付かぬ Umi no mono tomo, kawa no mono tomo tsukanu.
海を飲むようなものだ Umi wo nomu youna mono da.
梅に鶯 Ume ni uguisu.
埋もれ木に花咲く Umore-gi ni hana saku.
烏有に帰す Uyuu ni kisu.
占いは、裏打つ Uranai wa ura utsu.
裏には裏がある Ura niwa ura ga aru.
怨み骨髄に徹す Urami kotsuzui ni tassu.
怨みに報ゆるに、徳を以てす Urami ni mukuyuruni toku wo motte su.
怨みほど恩を思え Urami hodo, on wo omoe.
売られた喧嘩は買わねばならぬ Urareta kenka wa, kawaneba naranu.
売家と、唐様で書く三代目 Uriie to karayou de kaku 3daime.
売り言葉に、買い言葉 Uri-kotoba ni kai-kotoba.
売出し三年 Uridashi 3nen.
瓜に爪あり、爪に爪なし Uri ni thume ari, tsume ni tsume nasshi.
瓜の皮は大名にむかせよ、柿の皮は乞食にむかせよ Uri no kawa wa daimyou ni mukaseyo, kaki no kawa wa kojiki ni mukaseyo.
瓜の蔓に茄子はならぬ Uri no tsuru ni nasubi wa naranu.
瓜二つ Uri futatsu(2).
売物には、花を飾れ Urimono niwa hana wo kazare.
漆は剥げても、生地は剥げぬ Urushi wa hagete mo, kiji wa hagenu.
烏鷺の争い U-ro no arasoi.
浮気と乞食は止められぬ Uwaki to kojiki wa yamerarunu.
噂をすれば影がさす Uwasa wo sureba, kage ga sasu.
運根鈍 Unkondon.
雲散霧消 Unsan-mushou.
生んだ子より、抱いた子 Unda-ko yori, daita-ko.
膿んだら潰せ Undara tsubuse.
雲泥の差 Undei no sa.
運は天にあり Un wa Ten ni ari.
運は寝て待て Un wa nete mate.
運否天賦 Unpu-tenpu.
運用の妙は一心に存す Unyou no myou wa, 1shin ni sonsu.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.