に Ni

似合い似合いの釜の蓋 Niai niai no kama no futa.
似合わぬ僧の腕立て Niawanu sou no udatate.
牲に赴く羊 Nie ni omomuku hitsuji.
煮湯に水を注す Nieyu ni mizu wo sasu.
煮え湯を飲まされる Nieyu wo nomasareru.
匂い松茸、味湿地 Nioi-matsutake aji-shimeji.
鳰の浮き巣 Nio no ukisu.
二階から目薬 2kai kara megusuri.
苦い薬は泣いても飲め Nigai kusuri wa naitemo nome.
逃がした魚は大きい Nigashita uo wa ookii.
二月の瓜 2gatsu no uri.
二月は逃げて走る 2gatsu wa nigete hashiru.
苦瓢にも取り得あり Nigahisago nimo torie ari.
苦虫を噛み潰したよう Nigamushi wo kamitsubushita you.
面皰男に、雀斑女 Nikibi-otoko ni sobakasu-onna.
握り拳の素戻り Nigirikobushi no su-modori.
握れば拳、開けば掌 Nigireba kobushi hirakeba tenohira.
握れる拳、笑める面に当たらず Nigireru kobushi emeru omote ni atarazu.
憎い鷹には、餌を飼え Nikui taka niwa e wo kae.
憎い憎いは可愛いの裏 Nikui nikui wa tawaii no ura.
憎い嫁から、可愛い孫が生まれる Nikui yome kara kawaii mago ga umareru.
憎まれ子、世に出ずる Nikumare-ko yo ni izuru.
憎まれっ子、神直し Nikumarekko kami-naoshi.
憎まれっ子、世に憚る Nikumarekko yo ni habakaru.
憎まれる所には居られても、煙い所には居られぬ Nikumareru tokoro niwa oraretemo, kemui tokoro niwa orarenu.
逃ぐるも一手 Niguru mo 1te.
逃ぐる者、道を択ばず Nigurumono michi wo erabazu.
肉を切らせて骨を断つ Niku wo kirasete hone wo tatsu.
逃げた魚は大きい Nigeta uo wa ookii.
逃げるが一の手 Nigeru ga 1 no te.
逃げるが勝ち Nigeru ga kachi.
二間の間で、三間の槍使う 2ken no ma de 3gen no yari tsukau.
濁り酒は髭に付く Nigorizaka wa hige ni tsuku.
濁りに染まぬ蓮 Nigori ni somanu hasu.
西風と夫婦喧嘩は、夕限り Nishikaze to fuufu-genka wa you kagiri.
西から日が出る Nishi kara hi ga deru.
錦は雑巾にならぬ Nishiki wa zoukin ni naranu.
錦を飾る Nishiki wo kazaru.
錦を衣て故郷に帰る Nishiki wo kite kokyou ni kaeru.
錦を衣て昼行く Nishiki wo kite hiru yuku.
錦を衣て夜行く Nishiki wo kite yoru yuku.
西と言うたら、東と悟れ Nishi ti yuutara higashi to satore.
西の国で百万石も取るよう Nishi no kuni de 1000000goku mo toru you.
西の空が曇ってくると、雨になる Nishi no sora ga kumotte kuruto ame ni naru.
西も東も分からぬ Nishi mo higashi mo wakaranu.
二豎 2ju.
二足三文 2soku 3mon.
二足の草鞋を履く 2soku no waraji wo haku.
似たような物は烏 Nitayouna mono wa karasu.
似た者夫婦 Nitamono fuufu.
似たるを友とす Nitaru wo tomo to su.
日常茶飯事 Nichijou-sahanji.
二張の弓を引く 2chou no yumi wo hiku.
日計足らず、歳計余り有り Nikkei tarazu, saikei amari ari.
日光を見ない中は、結構と言うな Nikkou wo minai uchi wa kekkou to yuuna.
日進月歩 Nisshn-geppo.
二八の涙月 Nippachi(2,8) no namida-zuki.
似て非なる者 Nite hi naru mono.
煮ても焼いても食えぬ Nitemo yaitemo kuenu.
二度あることは三度ある 2do aru koto wa 3do aru.
二度言えば、風邪引く 2do ieba kaze hiku.
二度教えて、一度叱れ 2do oshiete 1do shikare.
二度聞いて、一度物言え 2do kiite 1do mono ie.
二度びっくり 2do bikkuri.
二兎を追う者は、一兎をも得ず 2to wo oumono wa 1to womo ezu.
二人口は過ぎるが、一人口は過ごせな 2ninguchi wa sugiru ga, hitori(1ri)guchi wa sugosena.
似ぬ京物語 Ninu Kyou-monogatari.
二の足を踏む 2 no ashi wo fumu.
二の句が継げぬ 2 no ku ga tsugenu.
二の舞 2 no mai.
二八余りは人の瀬越し 2 8 amari wa hito no segoshi.
二八月に、思う子船に乗するな 2 8gatsu ni omou ko fune ni nosuruna.
二八月は、船頭のあぐみ時 2 8gatsu wa sendou no agumi-doki.
二百十日の走り穂 Nihyakutooka(210ka) no hashiriho.
二百十日の前後ろ Nihyakutooka(210ka) no mae-ushiro.
二百二十日の荒れ終い Nihyakuhatsuka(220ka) no arejimai.
二枚の舌を使う 2mai no shita wo tsukau.
女房十八、われ二十 Nyoubou 18 ware hatachi(20).
女房鉄砲仏法 Nyoubou teppou buppou.
女房と米の飯には飽かぬ Nyoubou to kome no meshi niwa akanu.
女房と畳は新しい方がよい Nyoubou to tatami wa atarashii hou ga yoi.
女房と味噌は古いほどよい Nyoubou to miso wa furui hodo yoi.
女房の妬く程、亭主もてもせず Nyoubou no yaku hodo teishu motemo sezu.
女房の悪いは、六十年の不作 Nyoubou no warui wa 60nen no fusaku.
女房は家の大黒柱 Nyoubou wa ie ni daikokubashira.
女房は変えるほど悪くなる Nyoubou wa kaeru hodo waruku naru.
女房は貸すとも、擂粉木は貸すな Nyoubou wa kasu tomo, surikogi wa kasuna.
女房は、床の間の置物 Nyoubou wa tokonoma no okimono.
女房は半身上 Nyoubou wa hanshinshou.
女房は一人でも食える Nyoubou wa hitori(1ri) demo kueru.
女房百日、馬二十日 Nyoubou 100nichi uma hatsuka(20ka).
二律背反 2ritsu-haihan.
似るを友 Niru wo tomo.
俄雨と女の腕捲り Niwakaame to onna no udemakuri.
俄長者は俄乞食 Niwaka-chouja wa niwaka-kojiki.
庭作るより、田を作れ Niwa tsukuru yori ta wo tsukure.
鶏が夜鳴くと、凶事が起こる Niwatori ga yoru naku to, kyouji ga okoru.
鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん Niwatori wo saku ni, izukunzo gyuutou wo mochiin.
任重くして、道遠し Nin omokushite michi tooshi.
人形にも衣装 Ningyou nimo ishou.
人間到る処、青山あり Ningen itaru tokoro ni seizan ari.
人間一生二万日 Ningen 1shou 20000nichi.
人間盛んなれば、神も祟らず Ningen sakan nareba kami mo tatarazu.
人間は病の器 Ningen wa yamai no utsuwa.
人間万事、金の世の中 Ningen-banji kane no yononaka.
人間万事 塞翁が馬 Ningen-banji Saiou ga uma.
人間一人は世の宝 Ningen hitori(1ri) wa yo no takara.
人間、僅か五十年 Ningen wazuka 50nen.
人参で行水 Ninjin de gyouzui.
人参飲んで、首括る Ninjin nonde kubi kukuru.
人相見の、我が身知らず Ninsoumi no waga mi shirazu.
忍の一字は、衆妙の門 Nin no 1ji wa shuumyou no mon.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.