た Ta

田歩くも、畦歩くも同じ Ta aruku mo kuro aruku mo onaji.
大隠は市に隠る Taiin wa ichi ni kakuru.
大恩は報ぜず Taion wa hou zezu.
大海の一滴 Taikai no 1teki.
大海は芥を択ばず Taikai wa akuta wo erabazu.
大海を手で塞ぐ Taikai wo te de fusagu.
大海を耳掻きで測る Taikai wo mimikaki de hakaru.
代が変われば、世が変わる Dai ga kawareba yo ga kawaru.
大廈の顛れんとするは、一木の支うる所にあらず Taika no taoren to suruwa, 1boku no sasauru tokoro ni arazu.
大家、後無し Taika nochi nashi.
対岸の火事 Taigan no kaji.
大姦は忠に似たり Taikan wa chuu ni nitari.
大器小用 Taiki-shouyou.
大儀、親を滅す Taigi shin wo messu.
大吉は凶に還る Daikichi wa kyou ni kaeru.
大疑は大悟の基 Taigi wa taigo no motoi.
大器晩成 Taiki-bansei.
大魚は小池に棲まず Taigyo wa shouchi ni sumazu.
大工の掘立 Daiku no hottate.
大軍に関所なし Taigun ni sekisho nashi.
大賢は愚なるが如し Taiken wa gu naruga gotoshi.
太閤様でも子守りは嫌 Taikou sama demo komori wa iya.
大行は細謹を顧みず Taikou wa saikin wo kaerimizu.
大巧は拙なるが若し Taikou wa setsu naruga gotoshi.
太公望 Taikoubou.
大黒の尻に味噌 Daikoku no shiri ni miso.
大黒柱と腕押し Daikoku-bashira to udeoshi.
大黒柱を蟻がせせる Daikoku-bashira wo ari ga seseru.
太鼓のような判を捺す Taiko no youna han wo osu.
醍醐味 Daigomi.
太鼓も撥の当たりよう Taiko mo bachi no atari you.
太鼓を打てば、鉦が外れる Taiko wo uteba, kane ga hazureru.
大根食うたら、菜っ葉は干せ Daikon kuutara nappa wa hose.
大根種と人種は盗まれぬ Daikon-dane to hito-dane wa nusumarenu.
大根を正宗で切る Daikon wo Masamune de kiru.
泰山は土壌を譲らず Taizan wa dojou wo yuzurazu.
大山鳴動、鼠一匹 Taizan-meidou nezumi 1piki.
大事の中の小事なし Daiji no naka no shouji nashi.
大事の前の小事 Daiji no mae no shouji.
大事は小事より顕る Daiji wa shouji yori arawaru.
大樹の下に美草無し Taiju no moto ni bisou nashi.
大丈夫、金の脇差 Daijoubu kane no wakizashi.
大食上戸餅食らい Taishoku-jougo mo mochi kurai.
大食短命 Taishoku-tanmei.
大所高所 Taisho-kousho.
大人は大耳 Taijin wa oomimi.
大声、里耳に入らず Taisei riji ni irazu.
大地に槌 Daichi ni tsuchi.
大知は愚の如し Taichi wa gu no gotoshi.
大敵と見て恐れず、小敵と見て侮らず Taiteki to mite osorezu, shouteki to mite anadorazu.
泰斗 Taito.
大同小異 Daidou-shoui.
大道廃れて仁義有り Daidou sutarete jingi ari.
大徳は小怨を滅ぼす Daitoku wa shouen wo horobosu.
鯛なくば、狗母魚 Tai nakuba eso.
鯛の尾より、鰯の頭 Tai no o yori iwashi no kashira.
大の虫を生かして、小の虫を殺す Dai no mushi wo ikashite, shou no mushi wo korosu.
大は小を兼ねる Dai wa shou wo kaneru.
大病に薬なし Taibyou ni kusuri nashi.
大木の下に小木育つ Taiboku no shita ni shouboku sodatsu.
大木は風に折らる Taiboku wa kaze ni oraru.
大木は倒れても地に付かず Taiboku wa taoretemo chi ni tsukazu.
大名の下、久しく居り難し Taimei no moto, hisashiku origatashi.
鯛も一人は旨からず Tai mo hitori(1ri) wa umakarazu.
鯛も平目魚も食うた者が知る Tai mo hirame mo kuuta-mono ga shiru.
大勇は勇ならず Taiyuu wa yuu narazu.
大欲は無欲に似たり Taiyoku wa muyoku ni nitari.
内裏様も食わねば立たぬ Dairi-sama mo kuwaneba tatanu.
大猟の明日 Tairyou no ashita.
倒した雪は消えるが、倒された竹は起きる Taoshita yuki wa kieru ga, taosareta take wa okiru.
斃れて後、已む Taorete nochi yamu.
倒れぬ先の杖 Taorenu saki no tsue.
高い木には風が当たる Takai ki niwa kaze ga ataru.
高きに登るには、卑きよりす Takaki ni noboru niwa hikuki yori su.
抱かされば負ぶさる Dakasareba obusaru.
高嶺の花 Takane no hana.
高嶺の花を羨むより、足下の豆を拾え Takane no hana wo urayamu yori, ashimoto no mame wo hiroe.
鷹のない国では、雀が鷹をする Taka no nai kuni dewa, suzume ga taka wo suru.
鷹の前の雀 Taka no mae no suzume.
鷹は飢えても穂をつまず Taka wa uetemo ho wo tsumazu.
高みに土盛る Takami ni tsuchi moru.
高みの見物 Takami no kembutsu.
宝の持ち腐れ Takara no mochi-gusare.
宝の山に入りながら、空しく帰る Takara no yama ni irinagara munashiku kaeru.
田から行くも畦から行くも同じ事 Ta kara yukumo, aze kara yukumo, onaji-koto.
鷹を養う如し Taka wo yashinau gotoshi.
薪に油を添える Takigi ni abura wo soeru.
薪を抱きて火を救う Takigi wo idakite hi wo sukuu.
多岐亡羊 Taki-bouyou.
沢庵の重しに茶袋 Takuan no omoshi ni chabukuro.
たくらだ猫の隣歩き Takurada-neko no tonari-aruki.
宅を徒して、其の妻を忘る Taku wo utsushite, sono tsuma wo wasuru.
多芸は無芸 Tagei wa mugei.
竹に油を塗る Take ni abura wo nuru.
竹に雀 Take ni suzume.
竹箒も五百羅漢 Takebouki mo 500rakan.
竹屋の火事 Takeya no kaji.
竹を割ったよう Take wo watta you.
多言は身を害す Tagen wa mi wo gaisu.
蛸に骨なし、海月に目なし Tako ni hone-nashi kurage ni me-nashi.
蛸は身を食う Tako wa mi wo kuu.
他山の石とする Tazan no ishi to suru.
確かな叔父より、ずぼらな我 Tashikana oji yori zuborana ware.
出すことは舌を出すのも嫌い Dasukoto wa shita wo dasukoto mo kirai.
多勢に無勢 Tazei ni buzei.
多勢を頼む、群鴉 Tazei wo tanomu mura-garasu.
蛇足 Dasoku.
闘う雀、人を恐れず Tatakau suzume hito wo osorezu.
叩かれた夜は寝やすい Tatakareta yoru wa neyasui.
叩けば埃が出る Tatakeba hokori ga deru.
叩けよ、さらば開かれん Tatakeyo saraba hirakaren.
多々益々弁ず Tata masumasu benzu.
畳の上の怪我 Tatami no ue no kega.
畳の上の水練 Tatami no ue no suiren.
ただより高い物はない Tada yori takai-mono wa nai.
ただより安い物はない Tada yori yasui-mono wa nai.
立ち物は転び物 Tachimono wa korobimono.
立ち寄らば大樹の蔭 Tachiyoraba ooki no kage.
駄賃馬に唐鞍 Dachin-uma ni karakura.
駄賃取らずの重荷負い Dachin torazu no omoni oi.
田作りも魚の中 Tazukuri mo uo no uchi.
田作る道は農に問え Ta tsukuru michi wa nou ni toe.
達者百貫目 Tassha 100kanme.
達人は大観す Tatsujin wa taikan su.
立っている者は、親でも使え Tatte iru mono wa oya demo tsukae.
立って半畳寝て一畳 Tatte han-jou, nete 1jou.
尊い寺は門から Tattoi tera wa mon kara.
脱兎の如し Datto no gotoshi.
立つ鳥、後を濁さず Tatsu-tori ato wo nokosazu.
立つより返事 Tatsu yori henji.
立て板に水 Tateita ni mizu.
蓼食う虫も好き好き Tade kuu mushi mo suki-zuki.
楯に取る Tate ni toru.
伊達の薄着 Date no usugi.
伊達の素足も無いから起こる Date no suashi mo nai kara okoru.
楯の半面 Tate no hammen.
蓼の虫は、蓼で死ぬ Tade no mushi wa tade de shinu.
楯の両面を見よ Tate no ryoumen wo miyo.
立てば芍薬、座れば牡丹 Tateba shakuyaku suwareba botan.
たとえと豆腐汁は、捨てるところがない Tatoe to toufu-jiru wa, suteru tokoro ga nai.
炭団に目鼻 Tadon ni mehana.
棚から落ちた達磨 Tana kara ochita Daruma.
棚から牡丹餅 Tana kara botamochi.
掌を返す Tanagokoro wo kaesu.
掌を指す Tanagokoro wo sasu.
田螺も、ととまじり Tanishi mo toto-majiri.
他人の疝気を頭痛に病む Tanin no senki wo zutsuu ni yamu.
他人の空似 Tanin no sorani.
他人の念仏で、極楽詣り Tanin no nembutsu de gokuraku mairi.
他人の正目 Tanin no masame.
他人の飯には骨がある Tanin no meshi niwa hone ga aru.
他人の飯は白い Tanin no meshi wa shiroi.
他人の飯を食う Tanin no meshi wo kuu.
他人の飯を食わねば、親の恩は知れぬ Tanin no meshi wo kuwaneba, oya no on wa shirenu.
他人の別れ、棒の端 Tanin no wakare, bou no hashi.
他人は食い寄り Tanin wa kui-yori.
他人は時の花 Tanin wa toki no hana.
狸が人に化かされる Tanuki ga hito ni bakasareru.
狸寝入り Tanuki-neiri.
田の事をすれば、畠が荒れる Ta no koto wo sureba, hatake ga areru.
楽しみ尽きて、悲しみ来る Tanoshimi tsukite kanashimi kitaru.
頼み難きは人心 Tanomigataki wa hitogokoro.
頼みの綱も切れ果てる Tanomi no tsuna mo kirehateru.
頼む木の下に雨漏る Tanomu ki no shita ni ame moru.
頼むと頼まれては、犬も木へ上る Tanomu to tanomarereba, inu mo ki e noboru.
頼めば越後から米搗きにも来る Tanomeba, Echigo kara kome-tsuki ni kuru.
頼めば鬼も人食わず Tanomeba oni mo hito kuwazu.
頼もしい者は、出家侍 Tanomoshii mono wa shukke samurai.
旅の犬が尾をすぼめる Tabi no inu ga o wo subomeru.
旅の恥は掻き捨て Tabi no haji wa kakisute.
足袋は姉履け、雪駄は妹履け Tabi wa ane hake, setta wa imouto hake.
旅は憂いもの辛いもの Tabi wa uimono tsuraimono.
旅は道連れ、世は情け Tabi wa michi-zure yo wa nasake.
食べて直ぐ寝ると牛になる Tabete sugu neru to ushi ni naru.
多弁、能無し Taben nou nashi.
卵に目鼻 Tamago ni me-hana.
卵の殻で海を渡る Tamago no kara de umi wo wataru.
卵を盗む者は牛を盗む Tamago wo nusumu mono wa ushi wo nusumu.
卵を見て、時夜を求む Tamago wo mite jiya wo motomu.
騙す騙すで騙される Damasu damasu de damasareru.
黙っている者に油断するな Damatteiru mono ni yudan suruna.
玉に瑕 Tama ni kizu.
たまに出る子は、風に遭う Tama ni deru ko wa kaze ni au.
玉の輿に乗る Tama no koshi ni noru.
玉の盃、底なきが如し Tama no sakazuki, soko naki ga gotoshi.
玉琢かざれば、器を成さず Tama migakazareba ki wo nasazu.
玉磨かざれば、光なし Tama migakazareba hikari nashi.
黙り猫が鼠捕る Damari-neko ga nezumi toru.
黙り虫、壁を通す Damari-mushi kabe wo toosu.
玉を懐いて罪あり Tama wo idaite tsumi ari.
玉を衒いて石を賈る Tama wo teraite ishi wo uru.
民の口を防ぐは、水を防ぐよりも甚だし Tami no kuchi wo fusegu wa, mizu wo fusegu yorimo hanahadashi.
矯めるなら若木のうち Tamerunara wakagi no uchi.
便りのないのは、よい便り Tayori no nai nowa yoi tayori.
盥、半切を笑う Tarai hangiri wo warau.
誑しが誑しに誑される Tarashi ga tarashi ni tarasareru.
足らず余らず子三人 Tarazu amarazu ko 3nin.
他力本願 Tariki-hongan.
足るを知る Taru wo shiru.
足るを知る者は富む Taru wo shiru mono wa tomu.
誰か烏の雌雄を知らんや Tare ka karasu no shiyuu wo shiran ya.
誰でも自分の荷が一番重いと思う Dare demo jibun no ni ga 1ban omoi to omou.
田を作るより畦を作れ Ta wo tsukuru yori aze wo tsukure.
弾劾 Dangai.
弾丸黒子の地 Dangan-kokushi no chi.
断機の戒め Danki no imashime.
短気は損気 Tanki wa sonki.
短気は短命 Tanki wa tammei.
短気は未練の元 Tanki wa miren no moto.
断金の契り Dankin no chigiri.
端倪すべからず Tangei subekarazu.
団結は力なり Danketsu wa chikara nari.
団子隠そうより、跡隠せ Dango kakusou yori ato kakuse.
男子、家を出ずれば、七人の敵あり Danshi ie wo izureba, 7nin no teki ari.
単糸、線を成さず Tanshi sen wo nasazu.
断じて行えば、鬼神も之を避く Danjite okonaeba, Kijin mo kore wo saku.
男子の一言、金鉄の如し Danshi no 1gen kintetsu no gotoshi.
男女七歳にして席を同じうせず Danjo 7sai ni shite, seki wo onajiusezu.
胆大小心 Tandai-shoushin.
断腸 Danchou.
単刀直入 Tantou-chokunyuu.
旦那の喧嘩は槍持ちから Danna no kenka wa yari-mochi kara.
短兵急 Tanpeikyuu.
たんぽ槍でも当たれば痛い Tanpo-yari demo atareba itai.
短を舎てて、長を取る Tan wo sutete chou wo toru.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.