さ Sa

塞翁が馬 Saiou ga uma.
細工は流々、仕上げを御覧じろ Saiku wa ryuuryuu, shiage wo gorou jiro.
細工貧乏、人宝 Saiku-binbou hito-dakara.
歳月、人を待たず Saigetsu hito wo matazu.
最後に笑う者の笑いが最上 Saigo ni waumono no warai ga saijou.
才子、才に倒れる Saishi sai ni taoreru.
才子多病 Saishi-tabyou.
才子短命、佳人薄命 Saishi-tanmei kajin-hakumei.
最上は幸福の敵 Saijou wa koufuku no teki.
才人、才に躓く Saijin sai ni tsumazuku.
采薪の憂い Saishin no urei.
彩ずる仏の鼻を欠く Saizuru hotoke no hana wo kaku.
材、大なれば、用を為し難し Zai dai nareba, you wo nashigatashi.
災難なら畳の上でも死ぬ Sainan nara tatami no ue demo shinu.
災難の先触れはない Sainan no sakibure wa nai.
賽の河原 Sai no kawara.
賽は投げられたり Sai wa nageraretari.
財布が軽けりゃ、心が重い Saifu ga karukerya kokoro ga omoi.
財布の底と心の底は、人に見せるな Saifu no soko to kokoro no soko wa, hito ni miseruna.
財布の紐は、首に掛けるより心に掛けよ Saifu no himo wa kubi ni kakeru yori kokoro ni kakeyo.
棹三年に、櫓八町 Sao 3nen ni ro 8chou.
竿竹で星を打つ Saodake de hoshi wo utsu.
竿の先に鈴 Sao no saki ni suzu.
棹は三年、櫓は三月 Sao wa 3nen, ro wa mi(3)-tsuki.
盃に孑孑が湧く Sakazuki ni boufura ga waku.
魚は殿様に焼かせよ、餅は乞食に焼かせよ Sakana wa tonosama ni yakaseyo, mochi wa kojiki ni yakaseyo.
坂に車 Saka ni kuruma.
酒外れはせぬもの Saka-hazure wa senumono.
酒屋へ三里、豆腐屋へ二里 Sakaya e 3ri, toufuya e 2ri.
下がり蜘蛛があれば、人が来る Sagari-gumo ga areba, hito ga kuru.
先勝ちは糞勝ち Saki-gachi wa kuso-gachi.
先立つ物は金 Sakidatsu-mono wa kane.
鷺と烏 Sagi to karasu.
先の雁が後になる Saki no kari ga ato ni naru.
鷺を烏 Sagi wo karasu.
先んずれば、人を制す Sakinzureba hito wo seisu.
策士、策に溺れる Sakushi saku ni oboreru.
桜折る馬鹿、柿折らぬ馬鹿 Sakura oru baka, kaki oranu baka.
桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿 Sakura kiru baka, ume kiranu baka.
桜三月、菖蒲は五月 Sakura 3gatsu, shoybu wa 5gatsu.
桜は七日 Sakura wa nanu(7)ka.
桜は花に顕る Sakura wa hana ni arawaru.
酒が酒を飲む Sake ga sake wo nomu.
酒買って尻切られる Sake katte shiri kirareru.
酒極まって乱となる Sake kiwamatte ran to naru.
酒と朝寝は貧乏の近道 Sake to asane wa binbou no chikamichi.
酒と産には懲りた者がない Sake to san niwa korita-mono ga nai.
酒と煙草は飲んで通る Sake to tabako wa nonde tooru.
酒なくて何の己が桜かな Sake nakute nan no onore ga sakura kana.
酒に呑まれる Sake ni nomareru.
酒に別腸あり Sake ni betsu-chou ari.
酒の燗は人肌 Sake no kan wa hitohada.
酒飲みの尻切れ襦袢 Sake nomi no shirikire-juban.
酒の酔い、本性違わず Sake no yoi, honshou tagawazu.
酒は憂いの玉箒 Sake wa urei no tama-bahaki.
酒は燗、肴は刺身、酌はたぼ Sake wa kan, sakana wa sashimi, shaku wa tabo.
酒は気付け薬 Sake wa kitsuke-gusuri.
酒は古酒、女は年増 Sake wa koshu onna wa toshima.
酒は三献に限る Sake wa 3kon ni kagiru.
酒は諸悪の基 Sake wa shoaku no moto.
酒は天の美禄 Sake wa ten no biroku.
酒は飲むとも、飲まるるな Sake wa nomutomo nomaruruna.
酒は飲むべし、飲むべからず Sake wa nomubeshi nomubekarazu.
酒は飲んでも、煙草は止められぬ Sake wa nondemo tabako wa yamerarenu.
酒は百毒の長 Sake wa 100doku no chou.
酒は百薬の長 Sake wa 100yaku no chou.
酒は本心を現す Sake wa honshin wo arawasu.
酒はやめても、酔いざめの水はやめられぬ Sake wa yametemo, yoizame no mizu wa yamerarenu.
叫び声は泥棒をくびる Sakebi-goe wa dorobou wo kubiru.
酒酔い、本性違わず Sakeyoi honshou tagawazu.
雑魚の魚交じり Zako no toto majiri.
雑魚も魚鰭 Zako mo uo-bire.
栄螺に金平糖 Sazae ni konpeitou.
笹の葉に鈴 Sasa no ha ni suzu.
囁き千里 Sasayaki 1000ri.
囁き八丁 Sasayaki 8chou.
坐して食らえば、山も空し Zashite kuraeba, yama mo munashi.
差し出る杭は打たれる Sashideru kui wa utareru.
匙の先より、口の先 Saji no saki yori kuchi no saki.
砂上の楼閣 Sajou no roukaku.
匙を投げる Saji wo nageru.
左遷 Sasen.
沙汰の限り Sata no kagiri.
左袒 Satan.
沙中の偶語 Sachuu no guugo.
五月の鯉の吹流し Satsuki(5tsuki) no koi no fukinagashi.
薩摩守 Satsumanokami.
蹉跌 Satetsu.
砂糖食いの若死に Satou-gui no waka-jini.
里腹七日 Sato-bara na(7)nuka.
鯖の生き腐り Saba no iki-gusari.
鯖を読む Saba wo yomu.
様に様を付ける Sama ni sama wo tsukeru.
五月雨は金を溶かす Samidare(5midare) wa kane wo tokasu.
五月雨は腹の中まで腐らせる Samidare(5midare) wa hara no naka made kusaraseru.
左右の手を失うが如し Sayuu no te wo ushinau ga gotoshi.
白湯を飲むよう Sayu wo nomuyou.
皿嘗めた猫が科を負う Sara nameta neko ga toga wo ou.
去り跡へ往くとも、死に跡へは行くな Sari-ato e yukutomo shini-ato e wa yukuna.
猿が髭揉む Saru ga hige momu.
猿が仏を笑う Saru ga hotoke wo warau.
猿知恵 Saru-jie.
猿に烏帽子 Saru ni eboshi.
猿に絵馬 Saru ni ema.
猿に木登り Saru ni kinobori.
猿の尻は真っ赤 Saru no shiri wa makka.
猿の尻笑い Saru no shiri-warai.
猿の水練、魚の木登り Saru ni suiren, uo no kinobori.
猿の空虱 Saru no sora-jirami.
猿の花見 Saru no hanami.
猿の人真似 Saru o hito-mane.
猿は、人間に毛が三筋足らぬ Saru wa ningen ni ke ga mi(3)suji taranu.
猿回しの長刀 Saru-mawashi no naga-gatana.
猿も木から落ちる Saru mo ki kara ochiru.
去る者は追わず Sarumono wa owazu.
去る者は日々に疎し Sarumono wa hibi ni utoshi.
騒ぐ烏も団子一つ、騒がぬ烏も団子一つ Sawagu karasu mo dango hitotsu(1), sawaganu karasu mo dango hitotsu(1).
触らぬ神に祟り無し Sawaranu kami ni tatari nashi.
触り三百 Sawari 300.
座を見て皿をねぶれ(舐めれ) Za wo mite, sara wo nubure(namere).
座を見て法を説け Za wo mite, hou wo toke.
山雨来たらんと欲して、風楼に満つ San-u kataran to hosshite kaze rou ni mitsu.
三界に家なし 3gai ni ie nashi.
三月の花見虱 3gatsu no hanami-jirami.
三月比目魚、犬も食わぬ 3gatsu-hirame inu mo kuwanu.
三寒四温 3kan-4on(shion).
三顧 3ko.
三国一 3goku-1.
三五の十八 3-5 no 18.
三顧の礼 3ko no rei.
三歳の翁、百歳の童子 3sai no okina 100sai no douji.
三尺去って、師の影を踏まず 3jaku satte, shi no kage wo fumazu.
三舎を避く 3sha wo saku.
三十九じゃもの、花じゃもの 39 ja mono, hana ja mono.
三十後家は立たぬ 30goke wa tatanu.
三十にして立つ 30 nishite tatsu.
三十の尻括り 30 no shiri-kukuri.
三十振袖、四十島田 30 furisode, 40(shijuu) shimada.
三十六計、逃げるに如かず 36kei nigeru ni shikazu.
算術の不身代 Sanjutsu no fushindai.
山椒は小粒でもぴりりと辛い Sanshou wa kotsubu demo piriri to karai.
山椒目の毒、腹薬 Sanshou me no doku hara-gusuri.
三寸の舌に、五尺の身を亡ぼす 3zun no shita ni 5shaku no mi wo horobosu.
三寸の舌を掉う 3zun no shita wo furuu.
三寸の見直し 3zun no minaoshi.
三寸俎板を見抜く 3zun manaita wo minuku.
三省 3sei.
三代続けば、末代続く 3dai tsuzukeba matsudai tsuzuku.
山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し Sanchuu no zoku wo yaburu wa yasuku, shinchuu no zoku wo yaburu wa katashi.
山中、暦日なし Sanchuu rekijitsu nashi.
三度の火事より一度の後家 3do no kaji yori 1do no goke.
三度の飯も、強し柔らかし 3do no meshi mo kowashi yawarakashi.
三度目の正直 3do me no shoujiki.
三度目は馬の鞍 3dome wa uma no kura.
三度目は定の目 3dome wa jou no me.
三人子持ちは笑うて暮らす 3nin komochi wa waroute kurasu.
三人市虎を成す 3nin shiko wo nasu.
三人知れば世界中 3nin shireba sekaijuu.
三人旅の一人乞食 3nin tabi no hito(1)ri-kojiki.
三人虎を成す 3nin tora wo nasu.
三人寄れば金をも溶かす 3nin yoreba kane womo tokasu.
三人寄れば公界 3nin yoreba kugai.
三人寄れば文殊の知恵 3nin yoreba Monju no chie.
三年経てば三つになる 3nen tateba mittsu(3) ni naru.
>三年飛ばず鳴かず 3nen tobazu nakazu.
三年学ばんより、三年師を選べ 3nen manaban yori, 3nen shi wo erabe.
三年三月 3nen mi(3)tsuki.
三拍子揃う 3byoushi sorou.
三遍回って煙草にしよう 3ben mawatte tabako ni shiyou.
三宝の捨て者 3bou no sutemono.
三面六臂 3men-6pi(roppi).
山門から喧嘩見る Sanmon kara kenka miru.
算用十八、手六十 Sanyou 18 te 60.
算を乱す San wo midasu.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.